Final Expense Insurance

New product

Expenses associated with death, such as caskets and embalming, can have a substantial financial impact on those you love. Final expense life insurance, can help protect loved ones from having to pay these costs out of pocket.More details

Add to wishlist

More info

What is final expense life insurance?

While most people don't like to talk about end-of-life issues, it is important to plan for them. Expenses associated with death, such as caskets and embalming, can have a substantial financial impact on those you love. Final expense life insurance, can help protect loved ones from having to pay these costs out of pocket.

In 2012, the average funeral can exceed $8,000. In most cases, a basic funeral service will include a memorial, death certificates for the deceased, and housing the remains. In addition to those costs, there are also charges involved for goods and services, such as transportation, preparation and embalming, use of the funeral home, a casket and headstone, a burial plot, gravesite, the burial service or alternatively, cremation. There may also be additional costs, such as flowers and the printing of memorial cards.

--------------------------------

Trong khi hầu hết mọi người không muốn nói về việc kết thúc cuộc sống, nhưng thực ra đó là điều quan trọng và cần lên kế hoạch từ trước . Chi phí liên quan đến cái chết , chẳng hạn như quan tài và ướp xác , có thể có một tác động đáng kể về tài chính đối với những người thân yêu của mình. Chương trình bảo hiểm Final Expense, có thể giúp bảo vệ người thân khỏi phải trả các chi phí này.

 

Trong năm 2012 , đám tang trung bình có thể vượt quá 8.000 USD. Trong hầu hết các trường hợp, một dịch vụ tang lễ cơ bản sẽ bao gồm một lễ tưởng niệm , giấy chứng tử cho người chết , và nơi chôn cất . Ngoài những chi phí kể trên, cũng có những phí liên quan đối với hàng hóa và dịch vụ , chẳng hạn như phí vận chuyển, chuẩn bị và ướp xác, sử dụng nhà tang lễ, một chiếc quan tài và bia mộ, các dịch vụ mai táng hoặc hỏa táng. Cũng có thể có chi phí bổ sung, chẳng hạn như hoa và in ấn thẻ tưởng niệm.

--------------------------------

Thông tin chi tiết, xin quý vị liên hệ:

Bé Tí: (714) 933 - 6692Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Final Expense Insurance

Final Expense Insurance

Expenses associated with death, such as caskets and embalming, can have a substantial financial impact on those you love. Final expense life insurance, can help protect loved ones from having to pay these costs out of pocket.