Free workshop

Posted by
Don't ignore our future generation. You are invited to our free workshop for parents and kids to plan for their colleges 08/11/2016 Thursday 7:00pm-8:30pm 17011 Beach Blvd #225 Huntington Beach , Ca 92647 Seats are limited please email to register Betichannel@gmail.com

Nước Kangen và Y Học

Posted by
Nước Kangen và Y Học Nước Kangen® có một lịch sử lâu dài, bởi vì Enagic là công ty sản xuất hàng đầu máy điện giải trên hơn ba thập niên qua. Trong thời gian này, công ty được công nhận của các thành viên trong chuyên ngành y khoa. Do nguồn gốc của Enagic từ Nhật Bản, phần lớn các công nhận ban đầu đã đến từ quốc gia này.